Актуально


 

Фейсбук-страница епархииМолитвы во время эпидемии

Дорогие братья и сестры!
Информационно-просветительский отдел Кировоградской епархии подготовил свод молитв на время карантина.
Просим усилить молитвы об избавлении от пандемии коронавируса, а также помолится за врачей и всех недужных. Пусть хранит всех нас Господь!

 

СВІТЛО ПРАВОСЛАВ’Я 

 

 

Випуск 21 від 27 березня 2020 року
Тема передачі: коронавірус та церковне життя під час карантину

 

У випусках докладно розглядаються теми і питання, що відносяться до розділу християнського богослов’я, в якому вивчаються і доводяться основні істини християнської віри. В класичній богословській системі цей розділ називається основне богослов’я або апологетика. 


"СВЯЩЕННА МОВА МОЛИТВИ"

 

 

Випуск 3-й від 27.10.19.

 

Тема: "Тексти Божественної літургії"

 

Цикл бесід під назвою «Священна мова молитви» ознайомить глядачів з появою та розвитком церковнослов’янської мови, а також допоможе краще зрозуміти Священне Писання та православне богослужіння. Програма стане корисною для всіх, хто бажає розкрити для себе усю глибину та красу церковнослов’янської мови як живої мови Божественної літургії і молитви усіх слов’ян, що сповідують Православ’я. 


 

Телепередача

 

"Глас православный"   

 

 АРХИВ ПРОГРАММ 


Фильм к юбилею епархии

 

"Кировоградская епархия УПЦ. 70 лет"

 


 

 

 

 

 

Щонеділі, після пізньої Божественної літургії, при Кафедральному соборі Різдва Пресятої Богородиці та Спасо-Преображенському Кафедральному соборі проводяться катехізаторські курси для дорослих. Заняття відбуваються з наступних дисциплін: вивчення Священного Писання Нового Завіту, історія релігій, аскетика, догматичне богослов’я.

 


 

 

 

Центр заснований керівником єпархіального відділу Благодійності і соціального служіння протоієреєм Андрієм Бобриком та психологом Аксеновою Тетяною Вікторівною для безкоштовної психологічної підтримки та помочі прихожан, які цього потребують.
Телефони для довідок: 095-44-57-406 - Тетяна Вікторівна (психолог);
097-675-09-72 - священик Андрій Бобрик.

 ПРАВОСЛАВНИЙ ТЕЛЕФОН ДОВІРИ
Кіровоградської єпархії


МТС (095)114-24-29
Київстар (097) 096-54-56
Life:) (063) 253-54-31

Телефон працює з 9:00 до 19:00

 


  Икона дня
Вопрос священнику


Публикации

 

Прот. Євгеній Назаренко

Історичні дані про день заснування фортеці в честь святої праведної Єлисавети

 

Диякон Василій Лапко
Давньоруська література XI-XIII століть як джерело вітчизняної церковної історії

 

Ієрей Андрій Савельєв
Розкол в розколі - це одинокий випадок чи всім відома неминучість?

Святий рівноапостольний князь Володимир – хреститель землі Руської

Протд. Іоанн Ганчин

Протд. Роман Мельник

Естественный нравственный закон в святоотеческих творениях

Прот. Андрій Бобрик
 
Анафема – прокляття чи власне зречення Христа?
   

Священик Віталій Ігнат’єв

Філософський аналіз категорій "особистість" і "духовність"

Протд. Роман Мельник

Психонасилие - главная проблема деятельности деструктивных тоталитарных сект

Ієромонах Зосима (Город)

Важливість посту для християнина

Ієромонах Зосима (Город)

Сім слів Спасителя на Хресті

   

ДЕФИЦИТ ВЕРЫ КАК ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СТОЛЕТИЯ 

Видеоинтервью с Высокопреосвященнейшим Иоасафом, архиепископом Кировоградским и Новомиргородским в интернет-проекте «Платформа-ХХI» аналитического портала stepup.press

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Високопреосвященішого архієпископа Іоасафа про молитви за воїнів, які виконують свій військовий обов'язок на Сході України та про духовну опіку їх родин

Архієпископ Іоасаф: "Божу Церкву неможливо «організувати» – вона створена Самим Господом Іісусом Христом та існує на нашій українській землі з часів великого рівноапостольного князя Володимира"

   
  ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Информация


Бажаючі надати благодійну допомогу для будівництва Єпархіального Управління та недільної школи можуть перерахувати кошти на наступний рахунок:
УПРАВЛІННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ АТ «Альфабанк»
UA 933003460000026004022023801
МФО 300346 ЄДРПОУ 23091904


ФОТОГРАФИИ СТРОИТЕЛЬСТВАНаши баннера:
Кировоградская Епархия

Кировоградская Епархия


Locations of visitors to this pageПатриархия.RU

Свято-Успенский храм

Золотое Шитье

Офіційний сайт Київської Митрополії Української Православної Церкви

КРЕЩЕНИЕ РУСИ: ВЫБОР ВЕРЫ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ - принятие Киевской Русью христианства в качестве государственной религии. Вопрос выбора веры и причин, побудивших князя Владимира склониться именно к такому варианту, — один из важнейших в нашей истории.

По со­во­куп­но­сти дан­ных ис­то­рических  ис­точ­ни­ков крещение Руси  пред­ста­ет как це­ле­на­прав­лен­ный вы­бор кн. Вла­ди­ми­ра, обу­слов­лен­ный его лич­ны­ми ре­лигиозными исканиями и комп­лек­сом внут­ри- и внеш­не­по­ли­ти­че­ских при­чин (не­удов­ле­тво­рён­ность язы­че­ски­ми куль­та­ми в ка­че­ст­ве на­цио­наль­но-кон­со­ли­ди­рую­ще­го фак­то­ра, не­об­хо­ди­мость всту­п­ле­ния Древнерусского государства в чис­ло мировых  дер­жав и др.).

По свидетельству древнерусской традиции, Владимир и его дружина в конце 980-х гг. (988 г) приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. В ле­то­пи­си  сохранилось ска­за­ние об «ис­пы­та­нии вер» кн. Вла­ди­ми­ром. Оно  по­ве­ст­ву­ет о по­соль­ст­вах в Ки­ев от му­суль­ман из Волж­ской Бул­га­рии, с латинского За­па­да, от иу­даи­зи­ро­ван­ных ха­зар и из Ви­зан­тии, убе­ж­дав­ших кня­зя при­нять их ве­ру. Вла­ди­мир от­пра­вил соб­ст­вен­ные по­соль­ст­ва «в бол­га­ры», «в нем­цы», «в гре­ки», что­бы «ис­пы­тать их служ­бу». По­сле воз­вра­ще­ния по­сольств он ос­та­но­вил свой вы­бор на хри­сти­ан­ст­ве ви­зантийского об­ря­да, по­ра­зив­ше­го по­слов кра­со­той бо­го­слу­же­ния.

Решение принять христианство в его восточном, православном варианте из Константинополя было связано не только с этим, но и с желанием сохранить важные связи, установившиеся с Византией в предшествующие годы. Не меньшее значение имел престиж Византийской империи, находившейся в то время  в зените могущества.

Для князя Владимира стоял выбор — выбор между восточным греческим Православием, западным латинским католичеством, хазарским иудаизмом и арабским исламом. Это был не просто выбор какой-то религиозной традиции, оторванной от других сфер общественной жизни.Тогда вера не считалась исключительно личным делом человека, Церковь не была отделена от государства и школы. Религия, по сути, была идеологической основой жизни общества во всех без исключения сферах. Для раннего средневековья христианство было самой передовой созидательной идеологией, обеспечивающей ее носителям государственное, экономическое, культурное выживание, строительство, развитие и процветание. От его принятия или непринятия зависело выживание народов. Христианство было синонимом цивилизации и культуры. Все нехристиане рассматривались как варвары.

Тогда выбор веры означал выбор всеохватного цивилизационного проекта развития народа. На тот момент с политической, экономической, исторической, наконец, семейной точки зрения для князя Владимира оптимальным был выбор православно-византийского проекта. Любой другой выбор был бы непоследовательным, неразумным и не имел бы устойчивых исторических последствий.

Во всей исторической сложности обстоятельств, процессов, тенденций, личных судеб, совпадений, приведших к Крещению Руси, просматривается всесильная рука премудрого Промысла Божия, подобно тому, как она видится в избрании и истории еврейского народа Богом, в обращении ко Христу всех православных народов. Господь Своими невместимыми для нашего разума путями ведет всех людей к Себе. Крещение и христианизация Руси — это удивительное чудо и тайна Промысла Божия.

Православие дало единую идеологическую, духовную основу, необходимую для объединения разрозненных славянских племен в единый русский народ.

Становясь православными, восточно-славянские племена становились русским народом. Стать православным тогда означало стать русским. Во времена княжеских междоусобиц, раздробленности, иноземных завоеваний именно осознание своей православной общности позволило нашим предкам выжить, выстоять, сохранить себя, а значит и нас.

Благодаря Крещению Русь твердо встала на путь государственного и культурного строительства. Именно православное христианство, воспринятое от Византии, стало той закваской, благодаря которой вскисло тесто святости, государственности, права, экономики, литературы, живописи, архитектуры, образования, воспитания, культуры. Византийское Православие через равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия принесло с собой церковнославянский язык (язык молитвы и литературы), высочайшую систему морально-этических ценностей, прекрасные образцы церковного и гражданского искусства, передовую юридическую систему. Памятники древнерусской культуры до сих пор остаются непревзойденными по своему духовному уровню. Если мы и можем чем-то хвалиться, то преимущественно наследием древней Руси – Руси святых Владимира и Ярослава Мудрого.

Главное же – это обращение русского общества от языческой тьмы к свету Евангелия Христова, благодатное преображение личной и общественной жизни при всей сложности этого процесса.

По глубокому замечанию протоиерея Георгия Флоровского, древняя крещеная Русь является «золотым веком» нашей истории, временем Божиих чудес и тайн.

«И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, — радуется митрополит Илларион, — не без упования еще живущими, но уповающими на жизнь вечную. И уже не друг друга бесам закалаем, но Христос за нас закалаем, <закалаем> и раздробляем в жертву Богу и Отцу. И уже не <как прежде>, жертвенную кровь вкушая, погибаем, но, пречистую кровь Христову вкушая, спасаемся… вся земля наша восславила Христа со Отцом и со Святым Духом… идольский мрак стал удаляться от нас — и явилась заря правоверия; тьма служения бесовского исчезла — и слово евангельское осияло нашу землю… капища разрушались и поставлялись церкви, идолы сокрушались и являлись иконы святых, бесы убегали, крест же освящал грады».

Русь святых Аскольда и Дира, Ольги, Владимира, Бориса и Глеба, Ярослава Мудрого – это начало Святой Руси. Крещение Руси – не просто древнее историческое событие, не дело давно минувших дней. Крещение Руси не завершено, оно продолжается до сего дня. До сих пор ежедневно все новые и новые люди, и стар и млад, все новые наследники князя Владимира и древней Руси принимают Таинство святого Крещения. Крещение Руси – не только и не столько прошлое. Это наше настоящее и наше будущее.

Крещение Руси дало нашему народу мощнейший импульс движения ко Христу. Следование по этому пути требует ежеминутного подтверждения в нашей личной и общественной жизни. Продолжающееся Крещение исторической Руси – знак продолжающейся борьбы между Богом и дьяволом за душу каждого человека, за душу всего нашего народа.

Крещение – установленное Самим Христом Таинство, необходимое для окончательного обращения и покаяния человека, его отвращения от дьявола и всех дел его, для очищения от грехов и нового благодатного рождения во Христе, для привития к Его Телу – Церкви. Без Крещения невозможно быть со Христом, невозможно быть христианином, невозможно достигнуть двуединой цели православной жизни – спасения и обожения.

Крещение совершается как над каждой человеческой личностью, так и над целыми народами. «Идите, научите все народы, — заповедовал Господь Своим ученикам, — крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Крещение народа происходит тогда, когда властная элита и народ, в своей активной части, по благословению Божию решают добровольно следовать за Христом во всех областях своей жизни.

Сегодня, как и при святом Владимире, как, впрочем, и всегда, решается главный вопрос: «Кто мы?». Ответ на этот вопрос зависит от ответа на другой: «С кем мы?». Мы — христиане, язычники, безбожники, иноверцы? Мы со Христом или против Него? Мы избираем свободу во Христе или рабство лукавому, путь праведности или греха, вечную жизнь или бесконечную смерть?

Святой апостол Андрей Первозванный, святые мученики князья Аскольд и Дир, святая равноапостольная княгиня Ольга, святой равноапостольный князь Владимир, святые страстотерпцы князья Борис и Глеб, святой князь Ярослав Мудрый, преподобные Антоний и Феодосий Печерские и все святые, в земле Русской просиявшие, свой выбор сделали. Теперь выбор за нами.

Крещение Руси — выбор, сделанный святым князем Владимиром в пользу Православия, — было не просто началом новой эпохи в истории нашего Отечества, оно на века задало  вектор  духовного, государственного,  культурного развития всех восточнославянских народов, способствовало раскрытию их богатого интеллектуального и духовного потенциала, ввело в большую семью христианских народов, во многом предопределило будущее нашего  Отечества. Сложно переоценить значение выбора святого равноапостольного  князя  для  отечественной  истории.  Как  писал Николай Михайлович Карамзин: «Главное право святого князя Владимира на вечную славу и благодарность потомства состоит в том, что он поставил свой народ на путь истинной веры; но имя великого принадлежит ему и за дела его государственные…». Ныне, являясь наследниками  дел  равноапостольного  князя,  мы  призваны  свято  хранить  православную  веру,  всей  своей  жизнью утверждать  непреходящие  евангельские  ценности,  возвещать миру радостную весть о Воскресшем Спасителе.